slidersliderslidersliderslidersliderslider

V letu 2019 v Mestni občini Ptuj praznujemo1950-letnico prve pisne omembe Ptuja!

Drugi prijavni rok je aktiviran do 5. 9. 2019!

Navdihi iz narave!

Razpisujemo tri prijavne roke!

Kaj je bionika?

Pridružite se nam!

Bionični človek za izobraževalne namene!

prp-leader-eu-slo-barvni_pripis_enerast

Visoka šola na Ptuju

izobraževalna ustanova za poklice prihodnosti!

Osnovni cilj Visoke šole na Ptuju je kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Pri svojem delovanju sodelujemo z raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in negospodarstvom ter posebno pozornost namenjamo boljšemu kadrovskemu sodelovanju med posameznimi institucijami znanja. V visoki šoli na Ptuju tako zapolnjujemo številne še neizkoriščene možnosti v razvoju interdisciplinarnih ved (primer bionike) na nacionalnem nivoju ter oblikujemo znanstveno izobraževalno institucijo, ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje in novodobne usmeritve. Na mednarodni ravni so naši cilji usmerjeni v povezovanje z tujimi institucijami (raziskovalnimi, gospodarskimi in drugimi) v širšem evropskem in globalnem prostoru, s čimer bomo širili mrežo znanj ter dostopnosti do novih dosežkov na področju interdisciplinarnih ved.

vsp__2019