VŠ Ptuj

Visoka šola na Ptuju

Osnovni cilj Visoke šole na Ptuju je kakovost in odličnost, raznovrstnost ter dostopnost. Pri svojem delovanju sodelujemo z raziskovalnimi zavodi ter gospodarstvom in negospodarstvom ter posebno pozornost namenjamo boljšemu kadrovskemu sodelovanju med posameznimi institucijami znanja. Med drugim je pomemben cilj tudi prepoznati potrebne zahteve in potrebe delodajalcev po znanjih in usposobljenosti zaposlenih in bodočih zaposlenih, ter krepiti zavedanje, da posamezniki z učenjem povečujejo zaupanje vase, razvijajo ustvarjalnost, podjetnost, spretnosti in kvalifikacije, ki jih potrebujejo za aktivno udeležbo v gospodarskem in družbenem življenju. V Visoki šoli na Ptuju tako zapolnjujemo številne še neizkoriščene možnosti v razvoju interdisciplinarnih ved (primer bionike) na nacionalnem nivoju ter oblikujemo znanstveno izobraževalno institucijo, ki se uspešno vključuje v mednarodno okolje in novodobne usmeritve. Naši cilji so usmerjeni v razvoj in povezovanje vseh področij izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela na različnih ravneh: na lokalni in regionalni ravni, na nacionalni ravni v smislu pomena razvoja sodobnih interdisciplinarnih ved na področju Slovenije ter s prispevkom k povečevanju razvojnih zmogljivosti naše države ter s tem konkurenčnosti slovenskega gospodarstva zlasti pri razvoju napredne tehnološke družbe. Na mednarodni ravni so naši cilji usmerjeni v povezovanje z tujimi institucijami (raziskovalnimi, gospodarskimi in drugimi) v širšem evropskem in globalnem prostoru, s čimer bomo širili mrežo znanj ter dostopnosti do novih dosežkov na področju interdisciplinarnih ved.

mask
author

Na podlagi analiz potreb gospodarskih družb je potrebno organizirati nove smeri izobraževanja, hkrati pa spodbuditi mlade, brezposelne in že zaposlene za vključitev v te programe.

mag. Darja Harb

 

revivis

USTANOVITELJ VISOKE ŠOLE NA PTUJU