Študijski program

Študij bionike zagotovo sodi med mlajše znanstvene discipline, ki si svojo aplikativno pot do realnih gospodarskih problemov šele utira. Bionika kot povezovalna znanstvena disciplina postaja središče razmišljanja s tem, ko ponuja primerne vsebine za študij. Je področje, ki spodbuja k reševanju tehniških problemov. Z bioničnim razmišljanjem in delovanjem se pri študentih oblikujejo sposobnosti kompleksnega in povezovalnega načina mišljenja na osnovi „medsebojnega prehajanja“ tehnike in narave, ki lahko vodijo do izoblikovanja interdisciplinarnega razvojnega razmišljanja.

Brošura – Bionika v tehniki

 

Želite nadgraditi znanje iz področja TEHNIKE?