Standardi kakovosti VŠP

STANDARDI KAKOVOSTI

So opredeljeni v Nakvisovih Merilih in so ključnega pomena za dobro vodenje sistema. Nanašajo se na šest področij, in sicer:

1.  vpetost v okolje,
2. delovanje visokošolskega zavoda,
3. kadri,
4. študenti,
5. materialni pogoji,
6. zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti. Študijski programi se presojajo še po organizaciji in izvedbi izobraževanja.

 

Poslovnik kakovosti določa sistem kakovosti, opredeljuje postopke in instrumente za zagotavljanje kakovosti Visoke šole na Ptuju. Pripravljen je v skladu s slovenskimi in evropskimi standardi, in sicer:

1. Zakonom o visokem šolstvu,
2. Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov,
3. Upoštevamo tudi naslednje standarde, merila in akte, ki jih objavlja Nakvis na svoji spletni strani,
4. Standards and Guidelines for Qulality Assurance in the European Higher Education Area (European Association for Quality Assurance in Higher Education),
5. Standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru,
6. Resolucijo o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 (ReNPVS11),
7. Zakon o strokovnih in znanstvenih nazivih ter
8. Zakon o splošnem upravnem postopku.