Sodelavci VŠP

doc. dr. Anja KOSTEVŠEK (anja.kostevsek@energy-bionics.com)

doc. dr. Bojan PLOJ (bojan.ploj@gmail.com)

doc. dr. Boris CURK (boris.curk@gmail.com)

prof. dr. Boris SNOJ (boris.snoj@guest.arnes.si)

doc. dr. Boris ZMAZEK (boris.zmazek@ijs.si)

mag. Branko BELE, predavatelj (branko.bele@gmail.com)

dr. Brigita POLANEC, višja predavateljica (brigita.polanec@gmail.com)

mag. Darja HARB, višja predavateljica (darja.harb@scptuj.si)

Daniel Tement, predavatelj (daniel.tement@scptuj.si)

izr. prof. dr. Gorazd URBANIČ (gorazd.urbanic@gmail.com)

dr. Gregor SAGADIN, predavatelj (gregor.sagadin@gmail.com)

doc. dr. Janez EKART (janez.ekart@gmail.com)

doc. dr. Janez Petek (janez.petek@steng-nccp.si)

mag. Leon PERNAT, predavatelj (leon.pernat@gmail.com)

Ljudmila LIPONIK, lektorica (lliponik@scptuj.si)

doc. dr. Martin TERBUC (martin.terbuc@scptuj.si)

mag. Oton MLAKAR, višji predavatelj (oton.mlakar@scptuj.si)

Robert HARB, višji predavatelj (robert.harb@scptuj.si)

doc. dr. Primož KUŠAR (primoz.kusar@ios.si)

izr. prof. dr. Sašo Murtič (saso.murtic@gmail.com)

mag. Stanislav PLAZAR, višji predavatelj (slavko.plazar@guest.arnes.si)

doc. dr. Štefan ČELAN (stefan.celan@bistra.si)